საჰაერო კავშირი

27432

კაილა მთელი დღის განმავლობაში მუშაობს თავის ოფისში, როდესაც კონდიციონერი იშლება. ის მოუწოდებს რემონტს, რომ მოვიდეს მისი პრობლემის მოსაგვარებლად. მას შემდეგ, რაც ახ.წ.