ქერა თაფლი მშვენივრად იჩენს თავს

1117

შესთავაზა კაკანების უზარმაზარი ნაკრები, რომლებიც ყვიროდნენ ყურადღებისათვის, ნებისმიერ მეგობარ ბიჭს სურდა თავისი ღერძი ჩაეჭიმა ამ კრემისებრ რბილ ნესვებში. მისი აქტივები სრულ დათვამდე მიიყვანს, ის პატარა ძარღვს ასხამს, სანამ ის ზემოდან და ქვევით ასხამს, სანამ ცხელი, კრემისებრი არ მოისრისება მის მკერდზე.